Verwijder RVW waar het logisch is

Wij zijn er van overtuigd dat rioolvreemd water (RVW) verwijderd moet worden daar waar het logisch is. Hiertoe hebben we een tool ontwikkeld, InflowGo, wat aantoont waar capaciteit problemen het beste opgelost kunnen worden door het verwijderen van RVW. De tool toont ook aan waar de winst verkregen door het verwijderen van RVW groter is dan de kosten.

Altijd up-to-date analyse bij de hand

Omstandigheden veranderen snel en het droogweer systeem moet het kunnen bijhouden. Zij het stedelijke ontwikkeling, nieuw beleid, politieke invloeden of klimaatverandering, InflowGo helpt u het bij te houden met intuitieve grafieken.

Infographics voor gedeeld inzicht

Dynamische infographics maken het simpel te zien waar RVW wel of niet verminderd moet worden. De intuitieve illustraties verbeteren het dialoog tussen belanghebbenden.

Wees de expert van uw rioolsysteem

Als gemeente of voorziening heeft u controle over uw rioolsysteem. InflowGo kan het routinewerk voor u doen terwijl u nadenkt over de toekomst.

Het juiste perspectief voor het huidige probleem

Elk probleem heeft zijn eigen invalshoek nodig. Bijvoorbeeld problemen met voorzieningszekerheid, het verminderen van milieuvervuiling, het minimaliseren van investeringskosten of energiecomsumptie verminderen.

Volg impacten en bereik uw doelen

Gaat het de goede kant op? Wanneer hebben we onze doelen bereikt? De continue analyse van operationele data maakt het eenvoudig om de impact te zien van uw prestaties. De gewenste resultaten worden omgezet in KPI's in InflowGo om simpel te kunnen zien wanneer de doelen zijn bereikt.

Krijg grip op verleden, heden en toekomst

Met InflowGo krijgt u grip op het heden zodat u zich kan voorbereiden op de toekomst. Vaak moet u terug in de tijd kijken naar oude analyse of specifieke gebeurtenissen. Met InflowGo krijgt u grip op het verleden, heden en toekomst.

Bel of mail voor meer informatie

+45 3126 2025

support@waterzerv.com

Onze vooruitstrevende abonnees

Nodra, Zweden

Nodra voorzient water en riooldiensten in gemeente Norrköping in Östergötland, Zweden.

NK-Forsyning, Denmark

NK-Forsyning voorzient riooldiensten, water en elektriciteit in gemeente Næstved in het zuiden van Zealand, Denmark.

Frederikshavn Forsyning, Denmark

Frederikshavn Forsyning voorzient electriciteit, warmte en water in gemeente Frederikshavn in het noorden van Jutland, Denmark.

HS-Vesi, Hämeenlinna, Finland.

Hämeenlinna Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) voorzient water en riooldiensten aan zijn drie eigenaar gemeenten Hämeenlinna, Hattula and Aka.

Tårnby Forsyning, Denmark

Tårnby Forsyning voorzient water, riooldiensten en verwarming in gemeente Tårnby en in het hart van de Sontregio.

Technologie van uw digitale toekomst

RVW in de cloud

InflowGo is een cloud service gemaakt om RVW op te nemen in uw planning als rioolvoorziener. InflowGo ontvangt data van stroommeters and pompen in het rioolsysteem, waarna de gebruiker het analyse report in de browser kan zien.

U configureert and u past het aan

InflowGo wordt door de gebruiker geconfigureerd en kan tijdens gebruik worden aangepast. Het is simpel om deelstroomgebied stations te configureren, nieuwe stations toe te voegen of om bestaande stations aan te passen wanneer nieuwe metingen beschikbaar zijn of wanneer apparatuur verandert. Indien nodig is WaterZerv's support altijd beschikbaar en is standaard in uw abonnement inbegrepen.

Data Analyse op zijn best

InflowGo is gebaseerd op een combinatie van het meest actuele onderzoek in het gebied van stroom data analyse, stedelijke hydrologie en hydraulica, patroonherkenning, oppervlakte-afvoer modellering, parameterschatting, optimizatie routines, data assimilatie en parallel computing. En uw gegevens worden aangevuld met data van globale en locale klimaat- en weermodellen.

Naadloze Integratie

InflowGo's browser UI is ontworpen om u inzicht te geven in RVW. U kunt InflowGo analyse resultaten soepel in uw bestaande GIS tools integreren met InflowGo's standaard WMS server. InflowGo voorzient ook een REST API voor nauwere integratie met uw bestaande vermogenbeheer of CCTV tools.

Onze innovatieve partners

DTU Environment, Denmark

DTU Environment verbetert de relevantie en output van InflowGo met hun wetenschappelijke en technische kennis in een project gefinancierd door het Deense Ministerie van Milieuzaken (2016-2017).

Deense Ministerie van Milieuzaken

Steunen de ontwikkeling en demonstratie van InflowGo bij WaterZerv, DTU Environment and Tårnby Forsyning (2016-2017).

Water DTU

DTU Environment en DTU Compute assisteren bij het verbeteren van de wiskundige en technische methodiek achter InflowGo's analyse in een project gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (2017-2018).

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Financiert Water DTU's werk in het verbeteren van de wiskundige en technische methodiek achter InflowGo's analyse (2017-2018).

Ons team

Franca
Bauer


Development


franca.bauer@waterzerv.com

Morten
Grum


CEO and
founder

+45 3126 2025
+46 (0)709 164249
mortengrum@waterzerv.com

Over WaterZerv

Water onderzoek niet goed benut.

Bij WaterZerv geloven wij dat alleen een fractie van de potentie van het wetenschappelijke, wiskundige and technische onderzoek in het gebied van urban water management benut wordt.

Het benutten van water onderzoek.

Onze ambitie is om deze grote hoeveelheden kennis te gebruiken om een toepassing te creëren.
InflowGo is onze eerste poging. Meer zijn gepland.

Gazamenlijk met voorzieningen, onderzoekers en partners.

Innovatie komt vanuit samenwerking. Mensen werkzaam in het snijvlak van de probleem- en oplossingsruimte. Het is in dit vlak waar we te werk gaan samen met voorzieningen, onderzoekers en partners.

Gemaakt met 25+ jaar ervaring in water

Morten Grum, oprichter en CEO van WaterZerv, heeft meer dan 25 jaar ervaring in urban water management. Zijn ervaring spant over gespecializeerde opdrachten in de EU, VS en Azië to toegewijde R&D projecten die geleid hebben tot nieuwe innovatieve oplossingen. Morten bezit een PhD in environmental engineering en heeft recent een AMBA afgemaakt geaccrediteerd MBA in Innovation Management. Morten heeft talloze MSc, PhD and post-doc onderzoekers begeleid, is auteur/medeauteur van meer dan 40 peer-reviewed artikelen en is externe examinator bij top universiteiten. Naast urban water management, heeft Morten een solide achtergrond in wiskundige statistiek, software-ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.

Een sterke adviesraad

Per
Jacobsen


Eigenaar
PJ Consult

Voormalig
CTO of HOFOR

Michael
Brandt


Voorzitter
Synch Law

Juridisch deskundige, technologie en innovatie

Mads
Hartvig Jensen


Oprichter
Jensen Grill

Meervoudig ondernemer en durfkapitalist

Mikkel
Grum


Medeoprichter Scarab Solutions

Ondernemer en data wetenschapper

Bel of mail voor meer informatie

+45 3126 2025

support@waterzerv.com